Privatlivspolitik – City-Ejendomme Aalborg

1 City-Ejendomme Aalborg v/ Hans Mølgaard Andersens behandling af personoplysninger

I det følgende kan du læse hvordan City-Ejendomme Aalborg v/ Hans Mølgaard Andersen behandler dine personoplysninger.

Vi anvender de oplysninger, som du giver os, for at kunne opfylde og servicere lejeaftalen med dig.

 

2 Dataansvarlig

City-Ejendomme Aalborg v/ Hans Mølgaard Andersen er dataansvarlig og sikrer at behandlingen af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

 

Kontaktoplysninger:

City-Ejendomme Aalborg v/ Hans Mølgaard Andersen
CVR-nr. 75705611
Strandvejen 4, 1.mf.
9000 Aalborg
Kontaktperson: Hans Andersen
E-mail: info@cityejendomme.dk
Telefonnummer: 98 16 33 44

 

3 Hvilke oplysninger indsamles, og hvad bruges de til?

Vi indsamler, behandler og opbevarer generelt kun de personoplysninger, der er nødvendige for at servicere lejeaftalen med dig. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type personoplysninger, vi skal indsamle, eller det kan være for at opfylde eller sikre en retstilstand.

Personoplysningerne behandles med hjemmel i artikel 6 i persondataforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016).

 

3.1 Oplysninger i forbindelse med aftaleindgåelse

I forbindelse med indgåelse af en lejeaftale registrerer vi de oplysninger, som du selv afgiver til os i lejeaftalen mv. Vi behandler disse oplysninger for at kunne administrere og betjene dig som lejer samt for at overholde gældende lovgivning. Det omfatter som udgangspunkt følgende oplysninger på lejer: kontaktoplysninger og kontonummer.

 

3.2 Oplysninger indsamlet i forbindelse med overvågning

Med henblik på at forebygge kriminalitet og sikre lejernes tryghed er der opsat TV-overvågning (uden lydoptagelse) på udvalgte offentlige steder på adressen. Optagelser opbevares maksimalt 30 dage, hvorefter de slettes. Optagelserne videregives alene såfremt det følger af lov eller til politiet i forbindelse med opklaring af kriminalitet.

 

3.3 Personnummer

I forbindelse med tilmelding til forsyningsvirksomheder har vi behov for at modtage og videregive dit personnummer til forsyningsvirksomhederne – specifikt er der tale om tilmelding til elforsyningen hos Eniig. Personnummeret anvendes af Eniig til at foretaget en entydig identifikation af dig. Efter vores tilmelding af dig, som kunde hos Eniig slettes dit personnummer hos City-Ejendomme Aalborg, og det vil således ikke blive opbevaret af os.

 

3.4 Oplysninger om besøg på hjemmesiden www.cityejendommeaalborg.dk / www.cityejendomme.dk

Oplysninger om hvilke dele af hjemmesiden der besøges, opsamles i logfiler sammen med IP-adresser. Oplysningerne anvendes til optimering af de besøgendes brug af hjemmesiden. Indsamlede IP-adresser anvendes også med henblik på sikkerhed på siden, heriblandt beskyttelse mod indbrud og forsøg på at forhindre servicen i at fungere som forventet.

 

Cookies & Sessioner

På hjemmesiden anvendes cookies, der er en lille tekstfil, som gemmes gennem din browser. De cookies, som vi anvender, indeholder som udgangspunkt ingen personlige oplysninger. De enkelte cookies kan være, men er ikke begrænset til, at hæve sidens sikkerhed, samt analyse af dig som brugers færd på siden med henblik på at forbedre sidens funktionalitet.

Der vil også i enkelte tilfælde anvendes sessions-filer, som kan indeholde midlertidige informationer om din færden på siden. Disse tekstfiler er selv-destruktive, og sletter derfor sig selv igen når du lukker ned for din browser. Filerne anvendes med henblik på at øge din oplevelse på siden, og indeholder som udgangspunkt ingen personlige oplysninger.

Vores cookies og sessioner kan indeholde personlige oplysninger, blandt andet din IP, men dette er kun tilfældet såfremt vi har din accept på det, eller det indsamles med henblik på et legitimt formål (herunder til sikkerhed). Cookies indsamlet med legitimt formål, vil ikke blive anvendt til analyse eller til at profilere dig, men vil udelukkende bruges med henblik på at kunne danne et sikkerheds overblik af siden og dens funktioner.

Udvalgte medarbejdere har adgang til de indsamlede oplysninger. Oplysningerne anvendes til og videregives i form af statistikker mv., uden angivelse af individuelle IP-adresser. Formålet med bearbejdelsen af statistik hentet fra cookies er at kunne tilbyde en bedre hjemmeside.

 

3.4.1 Google Analytics

Vi anvender Google Analytics til at analysere færden på hjemmesiden, samt analysere den generelle brugerinteraktion med digitale elementer tilbudt på siden.

Dette sker med henblik på at optimere hjemmesiden og gøre den mere brugervenlig. I den sammenhæng anvendes bl.a. cookies til at føre statistik over antallet af brugere, tidsforbrug på hjemmesiden, samt hvilke undersider der besøges.

For at kunne varetage denne funktion sætter Google også cookies i dit terminaludstyr (tredjeparts-cookies).

Din IP bliver anonymiseret i forbindelse med dit besøg på siden.

 

3.4.2 Kontakt igennem kontaktformularer

Ved kontakt over en af sidens kontaktformularer, eller tilgængelige e-mails, vil du skulle acceptere at det oplyste data er korrekt. Du afgiver samtidig en accept på at vi må indsamle og behandle det fremsendte data, med det formål at kunne hjælpe eller servicere dig ud fra ordlyden af din besked.  

Vi står inde for at data ikke bliver videreleveret til tredjepart, medmindre andet er aftalt for den enkelte henvendelse.

 

3.4.3 Tilmelding til nyhedsbrev

Ved tilmelding til vores nyhedsbrev bekræfter du at din e-mail er korrekt, at vi må kontakte dig på opgivne e-mail, og at navnet der er opgivet også er korrekt. Du bekræfter at vi må kontakte din e-mail med henblik på markedsføring af siden, sidens indhold og andet materiale vi finder relevant for modtagere af vores nyhedsbrev.

Du vil til enhver tid kunne trække din tilmelding til nyhedsbrevet tilbage, og dermed vil vi også gøre vores for ikke at have personoplysninger om dig længere som en del af denne service.

 

4 Hvem har adgang til personoplysningerne

Vores medarbejdere har adgang til at bruge personoplysningerne. Dog kun i det omfang dette er nødvendigt for at kunne servicere dig som lejer eller for at overholde gældende lovgivning.

Personoplysningerne videregives alene til samarbejdspartnere, som arbejder for os, og har til opgave at varetage nødvendige funktioner for lejeforholdet.

Vi videregiver generelt oplysningerne til følgende kategorier af samarbejdspartnere: IT-leverandør (herunder hosting), bankforbindelse (med henblik på håndteringer af betalinger), og håndværksvirksomheder mv. som er engageret af os til at vedligeholde lejemålene, forsyningsvirksomheder (vand, varme og el) og offentlige myndigheder (hvis det er et lovkrav).

Personoplysningerne vil ikke blive videregivet til samarbejdspartnere uden for EU.

 

5 Hvor længe opbevares oplysningerne?

Personoplysningerne gemmes så længe du er lejer hos os.

Efter lejeforholdet er ophørt, gemmes personoplysningerne såfremt det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, herunder hvidvaskloven, bogføringsloven og gældende databeskyttelseslovgivning. Dette indebærer, at personoplysningerne normalt gemmes i op til 5 år efter lejeforholdet er ophørt.

 

5.1 Periode for opbevaring af personoplysninger fra hjemmesiden

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når dataene ikke længere er gyldige, eller formålet for indsamlingen af dataene er udløbet. Det er også muligt for dig at bede om at få dataene fjernet, eller udleveret.

Det er dog kun muligt at få dataene fjernet, såfremt grundlaget for det ikke bryder gældende lovgivning som stiller sig over persondataforordningen.

 

5.1.1 Ved kontakt over formularHvis du kontakter os igennem en kontaktformular, vil vi opbevare det data du fremsender til os (navn, e-mail, evt. andre personoplysninger) i op til 2 år.

 

5.1.2 Nyhedsbrev

Hvis du modtager vores nyhedsbrev, vil vi opbevare din e-mail så længe vores nyhedsbrev kører aktivt, og vil først udløbe såfremt nyhedsbrev servicen deaktiveres, eller ikke længere aktivt gøres brug af.

 

6 Dine rettigheder

  • Du har ret til at få indsigt i og berigtiget de personoplysninger, som vi behandler om dig.
  • Du har ret til at få slettet de personoplysninger, som vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme, eller er nødvendige for, at vi kan betjene dig som lejer.
  • Ret til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format).
  • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.
  • Du har ret til en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, hvis du eksempelvis bestrider rigtigheden af oplysningerne, eller gør indsigelse mod behandlingen.

Du kan sende din anmodning til den under pkt. 2 angivne e-mailadresse. Din anmodning vil blive besvaret hurtigst muligt, og senest én måned efter, at vi har modtaget din anmodning. Ved komplicerede anmodninger kan fristen forlænges med to måneder. Hvis anmodningen er åbenbart grundløs eller overdreven, kan anmodningen afvises, eller der kan opkræves et gebyr.

 

7 Klage

Du har mulighed for at klage over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet via e-mailadressen dt@datatilsynet.dk. Se yderligere kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk.

 

8 Ændring af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden.