Nyttig information til private lejere

Her finder du nyttige oplysninger om indflytning og udflytning af en lejlighed, du har lejet af City-Ejendomme Aalborg.

Du finder også information om, hvordan du undgår fugt i lejligheden og fx om, hvordan du kan spare på varme- og elregningen.

I tilfælde af akut hjælp ved fx vandskade ring straks til

City-Ejendomme Aalborg, hovednummer:  9816 3344, efterfulgt af 1.

Før du flytter ind – lejekontrakt

Sammen med din kontaktperson hos City-Ejendomme Aalborg gennemgår og underskriver du eller I lejekontrakten ved et møde. Du får en underskrevet kopi af lejekontrakten, og City-Ejendomme Aalborg opbevarer den tilsvarende originale og underskrevne kontrakt. Af kontrakten fremgår bl.a. din månedlige husleje, a conto-vand- og varmebidrag, depositum og forudbetalt leje.

Når du flytter ind – indflytningsrapport

Du flytter ind i en oftest nymalet og altid rengjort lejlighed. Vi hos City-Ejendomme Aalborg er ansvarlige for at lave dørskilte til porttelefon, postkasse og skilt ved indgangsdør mod et mindre beløb. Nøgle får du udleveret ved indflytningssynet, hvor der samtidig udarbejdes en obligatorisk indflytningsrapport.

Her gennemgår vi sammen lejligheden for eventuelle mangler m.m.
Senest 14 dage efter du er flyttet ind, har du som lejer ret til skriftligt at udarbejde en liste over yderligere evt. mangler, du måtte opdage. Denne mangelliste sender du til info@cityejendomme.dk med tydelig angivelse af adresse og dine kontaktinformationer.

Når du flytter ind, aflæser vi sammen el- og evt. gasmåler og aflæsninger sendes elektronisk til henholdsvis Energiselskabet Eniig og forsyningsvirksomhederne. Herved tilmeldes du automatisk hos udbyderne som lejer.

City-Ejendomme Aalborg bestiller aflæsning af varmemålere/vandmålere, og du vil blive kontaktet direkte af firmaet Palle Mørch i forhold hertil.

Når du vil flytte ud – opsigelsesvarsel

Som lejer har du 3 måneders opsigelsesvarsel af din lejlighed til den første hverdag i en måned. Du skal opsige din lejlighed skriftligt ved fx at sende en e-mail til: info@cityejendomme.dk.

Når du flytter ud - fraflytningsrapport

Ifølge lejekontrakten udarbejder du sammen med City-Ejendomme Aalborg en fraflytningsrapport.

Ca. en måned før fraflytningen mødes du og en repræsentant fra City-Ejendomme Aalborg for at gennemgå lejligheden. Ved mødet aftaler vi sammen, hvad der evt. skal males og istandsættes og af hvem.

Hvis City-Ejendomme Aalborg som udlejer skal male og sætte lejligheden i stand, skal du som lejer være ude af lejemålet 10 arbejdsdage før genudlejningsdatoen. Det endelige flyttesyn afholdes efter istandsættelsen, så du som lejer får mulighed for at rengøre lejligheden efter istandsættelsen for egen regning.

Se lejekontraktens §11 s. 6a og 6b.

Hvis du selv som lejer får malet og sat lejligheden i stand af autoriserede håndværkere, skal lejligheden synes på et nærmere aftalt tidspunkt senest 10 arbejdsdage før genudlejningsdato.

Se lejekontraktens §11 s.6a og 6b.

Forbrugsmålere

Aflæsning af vand/varmemåler

Når du flytter ind og flytter ud, skal varmemålere aflæses. Vi hos City-Ejendomme Aalborg bestiller aflæsning af div. målere hos Firmaet Palle Mørch.

Én gang årligt – omkring juni – bliver du kontaktet af firmaet Palle Mørch, der står for den årlige aflæsning. Én gang årligt – nemlig sidst i september – sender vi dig det årlige varmeregnskab på basis af denne aflæsning.

Aflæsning af el og gas
Når du flytter ind og flytter ud, aflæses både el- og evt. gasmåler.

Én gang årligt indtelefonerer du herudover årlige aflæsninger af el og evt. gas til henholdsvis Energiselskabet Eniig og forsyningsvirksomhederne.

El- og evt. gasopgørelse sendes direkte til dig, da du ikke betaler for el/gas via din husleje.

Nøgler

Når du flytter ind, får du nøgler til lejligheden udleveret. Hvis nøglen ikke er en systemnøgle, kan du selv lave kopier heraf.

Hvis din hoveddør låses med en systemnøgle, bestiller du ekstra nøgler, som betales af dig, på City-Ejendomme Aalborgs kontor.

Når du flytter fra lejligheden, skal du aflevere samme antal nøgler, som du fik udleveret, da du flyttede ind – og eventuelle ekstrakopier, du har fået lavet selv.

Vi har desværre ikke mulighed for at låse op, hvis du mister en nøgle, men henviser til en låsesmed.

Fællesantenne

Du betaler ikke til fællesantenne via huslejen.

I alle vore ejendomme er der indlagt Stofa. Du skal selv som lejer bestille, hvilket abonnement du ønsker direkte hos udbyder. Udgifter i forbindelse med oprettelse og abonnement betaler du selv.

Vedligeholdelse

I henhold til lejekontrakten forpligtiger du dig til at stå for den indvendige vedligeholdelse af den lejlighed, du lejer. Dette kan være nyt tapet og/eller maling, så lejligheden til enhver tid fremstår i god og vedligeholdt stand.

Du skal endvidere selv betale for at vedligeholde og forny låse og nøgler og også for at holde vandhaner, blandingsbatterier, stikkontakter m.v. forsvarligt vedlige.

Spar på elforbruget

 • Den billigste måde at koge vand på er at bruge en elkedel. Kog også vand til madlavning i en elkedel.
 • Anvend altid den rigtige størrelse kogeplade, og kog under låg.
 • 5° C i køleskabet (ikke mindre).
 • minus 18° C i fryseren (ikke mindre).
 • Tø frostvarer op i køleskabet.
 • Brug mikroovn frem for komfur eller ovn.
 • Brug brødrister frem for ovn.
 • Vask ved 30 eller 60 grader
 • Sluk ovnen 10 minutter før aftensmaden er færdig

Der er øget konkurrence på elmarkedet, så vi anbefaler dig løbende at holde øje med dine elpriser. Via www.elpristavlen.dk kan du på få minutter tjekke, om din pris for el er bedre hos andre elselskaber.

Hvis du overvejer at skifte elselskab, vær opmærksom på vilkår/produkter, så du ved, hvad du binder dig til. For eksempel kan der være forskel på bindingsperiode.

Spar på vandet

 • Undgå opvask under rindende vand – brug en balje.
 • Fyld opvaske- og vaskemaskine helt op, før du starter den.
 • Skift utætte pakninger.
 • Sørg for, at wc-cisternen ikke løber.
 • Luk for vandet, når du børster tænder.

Spar på varmen

 • Hold fornuftige indetemperaturer. Hver gang du sænker temperaturen 1° C, sparer du cirka 5 % af energiforbruget til at varme rummet op.
 • Hold højst 21° C i opholdsrum og lavere temperatur i de øvrige rum. Lad være med at køle soveværelset ned til mindre end 17-18 grader, hvis der er for koldt risikere man skimmelvækst.
 • Anbring termometre i alle rum, og hold øje med dem. De skal sættes på en indervæg i øjenhøjde og ikke ved radiatorer, under lamper eller der, hvor solen rammer.
 • Skru ned for varmen om natten. I rum, I ikke benytter, skru ned – dog skal der være min. 13-15° C for at undgå fugtskader. Andre vejledninger for vinterperioden.
 • Træk gardiner, rullegardiner eller persienner for om natten.
 • Stil ikke møbler, og hæng ikke gardin foran radiatorerne, da radiatorer skal kunne komme af med varmen.

Et godt indeklima

 • Hold varmen på min. 20° C i alle rum i vinterhalvåret.
 • Luft ud i alle rum 3 x 10 min. med gennemtræk hver dag – også i regnvejr samt i de kolde vintermåneder.
 • Regelmæssigt gennemtræk sikre, at den relative luftfugtighed ligger mellem 30-60 procent som er optimalt.
 • Luft ud både under og efter gulvvask.
 • Hold boligen tør.
 • Hæng ikke tøj til tørre indendørs. Hvis du undtagelsesvist gør det, vær ekstra opmærksom på udluftning!
  Luk døren til badeværelset, når du bader. Tør op, og luft ud, når du er færdig med at bade.
 • Undgå at stille møbler direkte op ad ydervægge.
 • Læg låg på gryderne, og tænd emhætten ved madlavning.
 • Luft ud efter madlavning.
 • Sørg for at holde aftræks- og ventilationskanaler frie for skidt.

Boligsikring

Du kan udregne, om du er berettiget til boligsikring ved at klikke på nedenstående link og følge anvisningen:

https://www.borger.dk/sider/boligstoette-oversigt.aspx

 

Affald, pap og storskrald

Vi gør opmærksom på, at du ikke må smide pap og andet storskrald i skraldespande og affaldscontainere. Vi henviser dig til at søge informationer om storskrald på renovationsvæsenets hjemmeside:

www.skidt.dk

Her kan du se, hvor du kan aflevere pap og andet storskrald.

Indbrud og vandskade

Hvis der har været indbrud i opgangen eller kælder m.v., vil vi meget gerne, at du tager kontakt til os på tlf. 98 16 33 44, så vi kan få udbedret skaderne.

Hvis du registrerer vand i kælderen eller vandskader i lejligheden, beder vi dig også tage kontakt til os på tlf. 98 16 33 44.

Tips & tricks

Den hurtige rengøring af ovn og komfur

 • Ovnen:
  Smør ovnen ind i brun sæbe
  Tænd ovnen på 50 grader i en halv time. Hold øje med, at sæben ikke tørrer ind.
  Rengør ovnen med varmt vand – husk handsker.
 • Pladerne:
  Smør bradepander og riste ind i brun sæbe.
  Læg pladerne i en sort plasticsæk, og tilsæt 1 spiseske tredobbelt salmiakspiritus, hvis de er meget brændte. Salmiakspiritussen skal bare ned i plasticsækken.
  Lad posen stå forseglet til næste dag, og åbn den forsigtigt.
  HUSK HANDSKER!
  Tør snavset af med en fugtig klud, og vask efter.