Meld fejl

Meld fejl i dit lejemål

Oplever du fejl eller skader i dit lejemål, så tag kontakt til os hurtigst muligt. Desto flere detaljer du kan få med i din besked, desto nemmere vil det være for os at hjælpe med at udbedre fejlen.

Beskriv fejlen

Dine kontaktinformationer

Adresseinformationer

Billede

Har du et billede af fejlen/skaden, så kan du vedhæfte billedet her.